İş Akış Şemaları

 

İKSİAž001 MDBF Gelen Evrak İş Akış žŞeması
İKSİAž002 MDBF Giden Evrak İş Akış ޞeması
İKSİAž003 MDBF Doğrudan Teminle Alm İş Akış Süžreci
İKSİAž004 MDBF Arşiv İş Akış ޞeması
İKSİAž005 MDBF Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması
İKSİAž006 MDBF Yıl Sonu Terkin ve Mal Saym  İş Akış ޞeması 
İKSİAž007 MDBF Pazarlık Usul ile Mal ve Hizmet Alım İş Akış žŞeması 
İKSİAž008 MDBF Personel Maaş İşlemleri İş Akış ޞeması 
İKSİAž009 MDBF Mal Bildirimi  İş Akış žŞeması 
İKSİAž0010 MDBF Senelik Sağlk İzin Alma İş Akış Süreci
İKSİAž0011 MDBF Açk İhale İş Akış Süžreci 
İKSİAž0012 MDBF DMO Almlar İş Akş Süžreci
İKSİAž0013 MDBF Taşnr Kayt Kontrol Hizmetleri Talep Karşlanmas  İş Akış žŞeması 
İKSİAž0014 MDBF Mal Teslim Alma İş Akış žŞeması 
İKSİAž0015 MDBF İşe Başlama Ayrılma
İKSİAž0016 MDBF Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış ޞeması
İKSİAž0017 MDBF Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması
İKSİAž0018 MDBF Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması
İKSİAž0019 MDBF Ders ve dersin sorumlusu ile ilgili öğrenci memnuniyeti alt süreci akış şeması 
İKSİAž0020 MDBF Yeni ders ve içeriklerinin güncellenmesi alt süreci akıs şeması 
İKSİAž0021 MDBF Ögrenci staj alt süreci akış şeması 
İKSİAž0022 MDBF Ögrenci burs alt süreci akış şeması 
İKSİAž0023 MDBF Mazeret İzin Süreci 
İKSİAž0024 MDBF Öğrenci kayt dondurma alt üsreci Akış žŞeması 
İKSİAž0025 MDBF Akademik Uyarı Ders Aldırma alt Süreci Akıs Seması 
İKSİAž0026 MDBF Öğrenci disiplin soruşturması alt süreci aıks şeması 
İKSİAž0027MDBF Öğretim eleman ders telafi alt süreci akış şeması 
İKSİAž0028 MDBF Laboratuar uygulama alt süreci akıs şeması 
İKSİAž0029 MDBF Öğrenci danışmanlk alt süreci akış şeması 
İKSİAž0030 MDBF Ögrenci temsilcisi seçimi alt süreci akış şeması 
İKSİAž0031 MDBF Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi alt süreç akış şeması 
İKSİAž0032 MDBF Sınavlara itiraz alt süreci akış şeması 
İKSİAž0033 MDBF Mazeret sınav alt süreci akış şeması 
İKSİAž0034 MDBF Stratejik plan hazırlama alt süreç İş Akış žeması 
İKSİAž0035 MDBF Başar notları ilan alt süreci İş Akış şžeması 
İKSİAž0036 MDBF Bitirme ödevi alt süreci  İş Akış şžeması 
İKSİAž0037 MDBF Eğitim ve geliştirme alt süreci  İş Akış žşeması 
İKSİAž0038 MDBF  Taşınırların kaydı alt süreci İş Akış žşeması 
İKSİAž0039 MDBF  Tüketim ve kullanım suretiyle çıkış alt süreci akış şeması 
İKSİAž0040 MDBF Stratejik planın izlenmesi ve degerlendirilmesi alt süreci iş akış şeması 
İKSİAž0041 MDBF Taşınır giris ve çıkıs islemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0042 MDBF Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler alt süreci akış şeması 
İKSİAž0043 MDBF Çalışma Belgesi Düzenleme alt süreci akış şeması 
İKSİAž0044 MDBF Anabilim dal başkan seçimi ve ataması alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0045 MDBF Bölüm başkan seçimi ve ataması alt süreci akış şeması 
İKSİAž0046 MDBF Yönetim kuruluna doçent temsilci üye seçimi alt süreç iş akş şeması 
İKSİAž0047 MDBF Yönetim kuruluna Profesör temsilci ye seçimi alt sreç iş akş şeması 
İKSİAž0048 MDBF Bütçe hazırlama alt süreci  İş Akış žeması 
İKSİAž0049 MDBF Sürekli ve geçici görev yolluğu ödeme alt süreci  İş Akş žeması 
İKSİAž0050 MDBF F1 ve F2 Formlarnn hazırlanması alt süreç akış şeması 
İKSİAž0051 MDBF Resmi yazışmalar iş akş şeması 
İKSİAž0052 MDBF Ayniyat sarf malzeme iş akış şeması 
İKSİAž0053 MDBF Hizmetiçi eğitim, toplantı, konferans vb faliyetlerin personele bildirilmesi iş akış şeması 
İKSİAž0054 MDBF Bimer bilgi edinme iş akş şeması 
İKSİAž0055 MDBF Onay iş akış şeması 
İKSİAž0056 MDBF Telefon faturaları ödeme alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0057 MDBF Performans programı iş akış şeması 
İKSİAž0058 MDBF Personel yolluk işlemleri alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0059 MDBF Personel izin işlemleri alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0060 MDBF Personel göreve başlama ve ayrlma işlemleri alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0061 MDBF Personel sicil ve disiplin işlemleri alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0062 MDBF Personel mal bildirim işlemleri alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0063 MDBF Bireysel performans değerlendirme alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0064 MDBF Eğitim ve geliştirme alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0065 MDBF İç Dış müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri uygulama  alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0066 MDBF Tanıtım ve yayınlarn yönetimi  alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0067 MDBF Yurt dışı izin onay alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0068 MDBF Personel kimlik kartının çkarılması alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0069 MDBF Memur kadrosu fazla mesai işlemleri alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0070 MDBF Başka birimde görevlendirme alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0071 MDBF Muayene komisyonu alt sreç iş akş şeması 
İKSİAž0072 MDBF Sistem kontrolu alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0073 MDBF Sistem yedekleme takip alt süreç iş akış şeması 
İKSİAž0074 MDBF Sayıştay kararlarını izleme alt süreç iş akış şeması 
» Hızlı Menü

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 Gümüşhane
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: muhendislik@gumushane.edu.tr Tel: +90 456 233 74 25 pbx Faks: +90 456 233 74 27