Fakültemiz Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Resul ÇÖMERT'in TUBİTAK'ın 1001 Programı kapsamında "Dinar Fay Zonu'nun Geç Kuvaterner Aktivitesi ve Kayma Hızının Kozmojenik 36Cl İzotopu ile Araştırılması" başlıklı  projesi kabul edilmiştir. Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.