“Avrupa standartlarına uygun Eğitim-Öğretim vermek. “

Akademik kadroları zenginleştirerek Uluslararası makale yayın sayısını artırmak, fakültemizin fiziki alt yapısını ve sosyal tesislerini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak ortak projeler üretmektir.