Akademik Personel Takdir/Teşekkür Sistemi İş Akış Süreci

Takvim yılı içerisinde aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan akademik personele takip eden takvim yılının ilk 4 ayı içerisinde takdir/teşekkür belgesi verilir.

 

Bilimsel performansı değerlendirme kriterleri:

 • Web of Science tarafından taranan dergilerde makale yazarlığı

                - Aynı birimden çok yazarlı makalede ilk yazar olmak

                - Farklı birimlerden yazarların olması durumunda kendi biriminden ilk yazar olmak

 • Yazarın kendi çalışmalarına yaptığı atıflar hariç, son 3 yıl içerisinde yayımlanmış makalelerine 30 veya üzeri Web of Science atıfı almak

 • Ulusal/Uluslararası bilimsel kitap veya kitapta bölüm yazarlığı

 • Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmak

 

Araştırma-Geliştirme performansı değerlendirme kriterleri

 • TÜBİTAK destekli proje almak (yürütücü)

 • TÜBİTAK destekli projede görev almak (yürütücüsü birim dışından)

 • TÜBİTAK 1001,1003,1005 proje başvurusundan C puanı almak (yürütücü)

 • Uluslararası iş birliği kapsamındaki bir projede görev almak

 • 01 veya 02 kodlu BAP projesi almış olmak (yürütücü)

 • Marka, patent, faydalı model başvurusu yapmış olmak

 • Herhangi bir ürünün geliştirilmesinde yer almak

 

İdari Personel Takdir/Teşekkür Sistemi İş Akış Süreci

Takvim yılı sona erdikten sonra takip eden 4 ay içerisinde dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve fakülte sekreterinden ödül verilecek idari personel ile ilgili önerileri alınır. 

Öneriler doğrultusunda fakülte yönetim kurulu üyeleri takdir-teşekkür belgesi verilecek personeli belirler.