Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek Dekan Vekili
Prof. Dr. Salim Serkan Nas Üye
Prof. Dr. Şükrü Yetgin Üye
Prof. Dr. İsmet Sezer Üye
Doç. Dr. Bilge Bahar Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu Üye
Doç. Dr. Serkan Öztürk Üye
Muhammet Bir
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri