Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Salim Serkan Nas Dekan Vekili
Prof. Dr. Şükrü Yetgin Üye
Prof. Dr. İsmet Sezer Üye
Prof. Dr. Necati Çelik Üye
Doç. Dr. Bilge Bahar Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu Üye
Doç. Dr. Serkan Öztürk Üye
Muhammet Bir
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri