Mühendislik Fakültesi Binası, Aralık 2010 itibariyle ek bina inşaatının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle birlikte 21.300 m2  olup;

Zemin Katta   : Laboratuarlar, Kantin ve İdari Personel odaları,

1. Katta           : Kütüphane, Okuma Salonu ve D101-D106 derslikleri, Amfiler, Çalışma Alanı ve Laboratuar,

2. Katta           : D201-D208 derslikleri, Medya merkezi, Bilgisayar Laboratuarı, Çok Amaçlı Salon(Sinema Salonu) ve Amfiler,

3. Katta           : D301-D315 derslikleri ve Bilgisayar Salonları,

4. Katta           : Yabancı Diller (Rek. Örg), Harita Müh. Maden Müh. Elektrik Elektronik Müh.ve Jeoloji Müh. Yazılım Müh. Matematik Müh. Bölümlerinin Akademik ve İdari Personel odaları ile D401-D408 derslikleri, Amfi ve Bilgisayar Salonları,

5. Katta           : Mühendislik Fak. Dekanlık, Edebiyat Fak. Dekanlık, Beden Eğitimi(Rek. Örg), İnşaat Müh. Gıda Müh. Jeofizik Müh. Makine Müh. Fizik Müh.  Biyomühendislik  ve SYO  beslenme Ve Diyetetik Bölümlerinin Akademik  ve İdari Personel odaları,

6. Katta           : İletişim Fak. Dekanlık, İktisadi ve İdari Bilimleri Fak. Dekanlık, Türk Dili ve Atatürk İlk. İnk. Tar. (Rek. Örg.), Turizm İşl. Ve Otelcilik Yüksek Okulu, SYO Sağlık Yönetimi Bölümü Akademik ve İdari Personel odaları,

   7. Katta            : İlahiyat Fak. Dekanlık, Akademik  ve İdari Pers. odaları bulunmaktadır.

Eğitim Alanları

Derslikler

Tablo 3.Derslikler ve kapasiteleri

EĞİTİM ALANI

KAPASİTE (KİŞİ SAYISI)

0–50

51–75

76–100

101–150

151–250

251–Üzeri

Anfi

 

 

 

4

2

 

Sınıf

 

31

6

 

 

 

Bilgisayar Lab.

6

 

 

 

 

 

Diğer Lab.

14

 

 

 

 

 

Toplam

20

31

6

4

2

 

 

Laboratuarlar

Tablo 4. Laboratuarlar ve kapasiteleri

BÖLÜMÜ

LABORATUAR ADI

KAPASİTE

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik Laboratuarı

10

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzeme Laboratuarı

5

Jeoloji Mühendisliği

İnce Kesit Laboratuarı

1

Jeoloji Mühendisliği

Gen. Jeoloji Petrografya Mineraloji ve Maden Yat. Lab.

20

Jeoloji Mühendisliği

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuarı

40

Jeoloji Mühendisliği

Örnek Hazırlama Laboratuarı

6

Jeoloji Mühendisliği

Optik Mineraloji Laboratuarı

15

Jeoloji Mühendisliği

Araştırma Mikroskobu Laboratuarı

3

Harita Mühendisliği

Kartografya Laboratuarı

20

Harita Mühendisliği

Fotogrametri Laboratuarı

20

Harita Mühendisliği

Ölçme Laboratuarı

5

Makine Mühendisliği

Makine Laboratuarı

10

Gıda Mühendisliği

Gıda ve Beslenme & Diyetetik Laboratuarı

25

Fizik Mühendisliği

Fizik Laboratuarı

25

 

Sosyal Alanlar

Kantinler ve Kafeteryalar

Kantin Sayısı      : 1  Adet

Kantin Alanı       : 300  m2

Kafeterya Sayısı : …  Adet

Kafeterya Alanı  : …. m2

 

Toplantı – Konferans Salonları

Tablo 5. Toplantı–konferans salonları sayısı

 

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

151–250

Kapasitesi

251–Üzeri

Toplantı Salonu

1

 

 

 

 

 

Konferans Salonu

 

 

 

 

1

 

Toplam

1

 

 

 

1

 

 

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Sayısı      : 1 Adet

Öğrenci Kulüpleri Alanı        : 80 m2

 

Hizmet Alanları     

 

Akademik ve İdari personel hizmet alanları

Tablo 6. Akademik personel hizmet alanları

 

SAYISI (ADET)

ALANI (m2)

KULLANAN SAYISI

Çalışma Odası     

188

3612

266

Toplam

188

3612

266

Not:Mühendislik Fakültesinin 112 personeline 89 oda (1701 m2) , İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin 53 personeline 36 oda (675 m2 ) , İletişim Fakültesinin 19 personeline 11 oda (235 m2 ), İlahiyat Fakültesinin 30 personeline 22 oda (435 m2), Edebiyat Fakültesinin 10 personeline 4 oda (92 m2), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun 6 personeline 3 oda  (62 m2), Sağlık Yüksekokulunun 7 personeline 5 oda (92 m2), Rektörlük Örgütünün 29 personeline 15 oda (275 m2) tahsis edilmiştir. 

 

Tablo 7. İdari personel hizmet alanları

 

SAYISI (ADET)

ALANI (m2)

KULLANAN SAYISI

Servis

3

114

12

Çalışma Odası     

33

713

42

Toplam

36

827

54

Not:Mühendislik Fakültesinin 24 personeline  2 servis 10 oda (334 m2), İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin 8 personeline 6 oda (127 m2), İletişim Fakültesinin 8 personeline 1 servis 4 oda (164 m2), İlahiyat Fakültesinin 6 personeline 5 oda (82 m2), Edebiyat Fakültesinin 4 personeline 4 oda (60 m2),  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun 4 personeline 4 oda (60 m2)  tahsis edilmiştir. 

 

Ambar Alanları

Ambar Sayısı :  3 Adet

Ambar Alanı  :  100 m2

 

Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı    : 2 Adet

Arşiv Alanı     : 45 m2