*        Fırsat eşitliği

*        İfade özgürlüğü

*        Hukukun üstünlüğü

*        İnsan hakları

*        Toplumsal değerler

*        Bilimsel etik kurallar

*        Yaratıcı düşünce

*        Sürekli gelişim

*        Sürekli öğrenme

*        Hizmette kalite

*        Katılımcı yönetim anlayışı

*        Paydaşların memnuniyeti

*        Çevreye duyarlılık

*        Üniversiteye bağlılık

*        Şeffaflık

*        Yaratıcılık

*        İnsan odaklılık

*        Evrensellik

*        Mükemmellik

*        Girişimcilik

*        Yenilikçilik

*        Yaşam boyu öğrenme

*        Farkındalık

*        Duyarlılık