Mesleki alanda çağın gereklerini yakalamış, genç, dinamik, zorluklar karşısında çözüm üretme noktasında mühendislik kavrayışını kazanmış, aldığı teorik bilgileri uygulamaya geçirebilme becerisine sahip, bilgiye nereden nasıl ulaşabileceğini bilen mühendisler yetiştirmek, Gümüşhane’nin sosyo-ekonomik şartları düşünüldüğünde ilde kalkınmanın lokomotifliğini yapmak ve Gümüşhane Üniversitesinin alt yapısını hazırlamaktır.