Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olan Mühendislik Fakültesi 3837 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş kanununda beş bölüm bulunmasına rağmen halen 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Harita Mühendisliği Bölümü, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarı yılından itibaren Makine Mühendisliği Bölümü, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarı yılından itibaren ise Gıda Mühendisliği Bölümü ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Matematik Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Genetik ve Biyomühendislik, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programlarına başlamıştır.  

Bunun yanında Yazılım Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin kurulması için YÖK’ten gerekli izinler alınmıştır. Bu bölümlerle ilgili olarak gerekli fiziki alt yapı oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu bağlamda Fakültemizde yürütülen programların gözden geçirilmesi, saptanan aksaklıkların giderilmesi ve programların günün şartlarına göre belli aralıklarla güncellenmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Yaş ortalaması düşük, ancak deneyimli, dinamik, yaklaşık 156 kişilik bir akademik kadromuz mevcut olup, Fakültemiz bölümlerinde çok güçlü araştırma altyapısı ve eğitim kalitesi amaçlanmaktadır. Yeni ve modern teknolojik açılımlara öncülük eden çalışmalar sürekli olarak sürdürülmektedir.

Fakültemiz laboratuarlarının alt yapısının sürekli yenilikleri takip etme gayretinde olması, bilimsel ve araştırmaya yönelik uluslararası standardı yakalama politikamızın sonucudur.

Fakültemiz öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin internet erişimi ve bilgisayarları bulunmaktadır. Fakültemizde bölümlere hizmet vermek amacıyla kurulmuş 6 adet bilgisayar laboratuarımız mevcuttur. Ayrıca Fakültemizde Kütüphane ve Okuma Salonu hizmet vermektedir. 2010 yılında Fakülte bakım ve onarımlarına gerekli önem verilmiş olup 2010 yılında ek bina inşaatı tamamlanarak 10 adet derslik, 6 adet amfi ve 69 adet akademik personel odası hizmete girmiştir. 2011 yılında da 235 kişi kapasiteli Çok Amaçlı Salon (Sinema Salonu) faaliyete geçmiş olup bütün imkanlarıyla kullanıma açılmıştır. Üniversitemizdeki salon ihtiyacına cevap vermektedir.

Eğitim-Öğretimde çağdaş teknolojinin getirdiği olanakların kullanımı bir zorunluluktur. Derslerde ve bölüm etkinliklerinde kullanılmak üzere, dekanlık tarafından bölümlere diz üstü bilgisayar ve sınıflara projeksiyon takılması sağlanmıştır.