Akademik Personel Sayısı ve Durumu

 

UNVAN

2021

Profesör

17

Doçent

19

Doktor Öğretim Üyesi

49

Öğretim Görevlisi

18

Okutman

-

Araştırma Görevlisi

57

Uzman

-

Çevirici

-

Eğitim-Öğretim Planlamacısı

-

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

-

Toplam

160

 

İdari personel sayıları

 

GİH

SHS

THS

AHS

DHS

YHS

TOPLAM

Sayı

15

-

4

-

-

3

22