Akademik Personel Sayısı ve Durumu

 

UNVAN

2017

Profesör

4

Doçent

19

Yardımcı Doçent

57

Öğretim Görevlisi

15

Okutman

-

Araştırma Görevlisi

58

Uzman

1

Çevirici

-

Eğitim-Öğretim Planlamacısı

-

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

-

Toplam

154

 

İdari personel sayıları


GİH

SHS

THS

AHS

DHS

YHS

TOPLAM

Sayı

15

-

4

-

-

3

22