Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz Başkan
Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker Üye
Prof. Dr. Serkan Öztürk Üye
Prof. Dr. Fatih Döner Üye
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu Üye
Doç. Dr. Ertekin Öztekin Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çelik Üye