Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Şükrü Yetgin Üye
Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker Üye
Prof. Dr. Necati Çelik Üye
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu Üye
Doç. Dr. Ertekin Öztekin Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çelik Üye
Ali Kemal Kabal
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
Prof. Dr. Salim Serkan Nas Başkan