İKSİAŞ001 MDBF Gelen Evrak İş Akış Şeması
İKSİAŞ002 MDBF Giden Evrak İş Akış Şeması
İKSİAŞ003 MDBF Doğrudan Teminle Alım İş Akış Şüreci
İKSİAŞ004 MDBF Arşiv İş Akış Şeması
İKSİAŞ005 MDBF Ders Telafisi Alt Süreç Akış şeması
İKSİAŞ006 MDBF Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
İKSİAŞ007 MDBF Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması
İKSİAŞ008 MDBF Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
İKSİAŞ009 MDBF Mal Bildirimi İş Akış Şeması
İKSİAŞ0010 MDBF Senelik Sağlık İzin Alma İş Akış Şüreci
İKSİAŞ0011 MDBF Açık İhale İş Akış Şüreci
İKSİAŞ0012 MDBF DMO Alımları İş Akış Şüreci
İKSİAŞ0013 MDBF Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Talep Karşılanması İş Akış Şeması
İKSİAŞ0014 MDBF Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
İKSİAŞ0015 MDBF İşe başlma ayrılma
İKSİAŞ0016 MDBF Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması
İKSİAŞ0017 MDBF Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akıs Seması
İKSİAŞ0017 MDBF Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akıs Seması(1)
İKSİAŞ0018 MDBF Sınav Programlarının Hazırlanması alt Süreci Akıs Seması
İKSİAŞ0019 MDBF Ders ve dersin sorumlusu ile ilgili öğrenci memnuniyeti alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0020 MDBF Yeni ders ve içeriklerinin güncellenmesi alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0021 MDBF Ögrenci stajı alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0022 MDBF Ögrenci bursı alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0023 MDBF Mazeret İzin Süreci
İKSİAŞ0024 MDBF Öğrenci kayıt dondurma alt süreci Akış Şeması
İKSİAŞ0025 MDBF Akademik Uyarı Ders Aldırma alt Süreci Akıs Seması
İKSİAŞ0026 MDBF Öğrenci disiplin soruşturması alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0027MDBF Öğretim elemanı ders telafi alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0028 MDBF Laboratuar uygulama alt süreci akıs şeması
İKSİAŞ0029 MDBF Öğrenci danışmanlık alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0030 MDBF Ögrenci temsilcisi seçimi alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0031 MDBF Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi alt süreç akış şeması
İKSİAŞ0032 MDBF Sınavlara itiraz alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0033 MDBF Mazeret sınavı alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0034 MDBF Stratejik plan hazırlama alt süreç İş Akış Şeması
İKSİAŞ0035 MDBF Başarı notları ilanı alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0036 MDBF Bitirme ödevi alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0037 MDBF Eğitim ve geliştirme alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0038 MDBF Taşınırların kaydı alt süreç İş Akış Şeması
İKSİAŞ0039 MDBF Tüketim ve kullanım suretiyle çıkış alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0040 MDBF Stratejik planın izlenmesi ve degerlendirilmesi alt süreci iş skış şeması
İKSİAŞ0041 MDBF Tasınır giris ve çıkıs islemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0042 MDBF Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0043 MDBF Çalışma Belgesi Düzenleme alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0044 MDBF Anabilim dalı başkanı seçimi ve ataması alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0045 MDBF Bölüm başkanı seçimi ve ataması alt süreci akış şeması
İKSİAŞ0046 MDBF Yönetim kuruluna doçent temsilci üye seçimi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0047 MDBF Yönetim kuruluna Profesör temsilci üye seçimi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0048 MDBF Bütçe hazırlama alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0049 MDBF Sürekli ve geçici görev yolluğu ödeme alt süreci İş Akış Şeması
İKSİAŞ0050 MDBF F1 ve F2 Formlarının hazırlanması alt süreç akış şeması
İKSİAŞ0051 MDBF Resmi yazışmalar iş akış şeması(1)
İKSİAŞ0052 MDBF Ayniyat sarf malzeme iş akış şeması
İKSİAŞ0053 MDBF Hizmetiçi eğitim, toplantı, konferans vb_ faliyetlerin personele bildirilmesi iş akış şeması
İKSİAŞ0054 MDBF Bimer bilgi edinme iş akış şeması
İKSİAŞ0055 MDBF Onay iş akış şeması
İKSİAŞ0056 MDBF Telefon faturaları ödeme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0057 MDBF Performans programı iş akış şeması
İKSİAŞ0058 MDBF Personel yolluk işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0059 MDBF Personel izin işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0060 MDBF Personel göreve başlama ve ayrılma işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0061 MDBF Personel sicil ve disiplin işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0062 MDBF Personel mal bildirim işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0063 MDBF Bireysel performans değerlendirme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0064 MDBF Eğitim ve geliştirme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0065 MDBF İç Dış müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri uygulama alt süreç iş akış şemasıı
İKSİAŞ0066 MDBF Tanıtım ve yayınların yönetimi alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0066 MDBF Tanıtım ve yayınların yönetimi alt süreç iş akış şeması(1)
İKSİAŞ0067 MDBF Yurt dışı izin onayı alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0068 MDBF Personel kimlik kartının çıkarılması alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0069 MDBF Memur kadrosu fazla mesai işlemleri alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0070 MDBF Başka birimde görevlendirme alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0071 MDBF Muayene komisyonu alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0072 MDBF Sistem kontrolu alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0073 MDBF Sistem yedekleme takip alt süreç iş akış şeması
İKSİAŞ0074 MDBF Sayıştay kararlarını izleme alt süreç iş akış şeması