MUTEMET GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS001 FAKÜLTE DEKANI GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS002 DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS003 FAKÜLTE SEKRTERİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS004 BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS005 ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS006 ŞEF GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS007 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS008 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS009 ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS010 BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCIS GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS011 BÖLÜM SEKRTERİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS012 PERSONEL İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS013 DEKANLIK ÖZEL KALEM GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS014 TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS015 TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS017 ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS018 TEKNİKER GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS019 TEKNİSYEN GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS020 AYNİYAT SAYMANI GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS021 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS022 MEMUR GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS023 AMBAR MEMURU GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS024 ŞOFÖR GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS025 SATIN ALMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS026 YAZI İŞLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIM FORMU
GTDIKS027 TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIM FORMU