Görevi                             Adı Soyadı                                     Unvanı

Başkan                            Cemalettin BALTACI                 Doç. Dr.

Üye                                 Mehmet GÜVERCİN                  Dr. Öğr. Üyesi

Üye                                  Zeki AZAKLI                              Dr. Öğr. Üyesi

Üye                                  Emin ÖZEL                               Fak. Sekreteri

Üye                                  Hülya KURUŞ                           Teknisyen